Hikvision alarmsysteem

Hikvision alarmsysteem met visie


Dit Hikvision alarmsysteem is de nieuwste innovatie in alarm systemen dat deel uitmaakt van de Hikvision AX series en is geschikt voor woonhuizen en het MKB. De Hikvision AXHub is de beveiligingscentrale die tezamen met o.a. bewegingsmelders voor binnen en buiten alsmede rook- en gas detectoren woonhuizen en gebouwen bewaakt en mensen daarin veilig weet te houden. De Hikvision AXHub beveiligingscentrale is ook compatibel met de Hik-Connect en HYUNDAI Next Gen smart device app. Zo kunt u via de Hikconnect app het alarmsysteem bedienen en ontvangt u via de app de eventuele alarmmeldingen.  STIJLVOL DESIGN MET UITGEBREIDE CONNECTIE MOGELIJKHEDEN

     

WEB CONFIGURATIE                                                             Makkelijk installeren                                                                                                                          
De AXHub heeft een ingebouwde webserver                   Het instellen van het systeem kan gemakkelijk via een      
waarmee het apparaat d.m.v een webbrowser                eenvoudig te gebruiken interface
via het lokale IP-netwerk kan worden
geconfigureerd.


   

2-WEG DRAADLOZE COMPONENTEN                                 HIK-CONNECT

Met de AXhub kunt u tot maximaal 32x 2 weg                     De eindgebruikers Hik-Connect app
draadloze componenten toevoegen.                                  brengt inbraak en video samen zoals nooit tevoren

Hikvision applicatie verkrijgbaar    


Als u een Hikvision installateur zoekt voor uw alarmsysteem neem dan contact op met ConcreteSecuritySolutions 06-26040796